Darbo strategijų puslapis

Prekybos strategijos kūrimo darbo vietos, PROJEKTO TIKSLAS

Turinys

  NŽRVVG savo veiklą grindžia žuvininkystės bendruomenės, verslo ir valdžios įtraukimu į Neringos žuvininkystės regiono plėtros procesus. NŽRVVG veiklos tikslai ir rezultatai nukreipti į regiono ekonomikos pažangą, gyventojų užimtumo didinimą bei darnaus vystymosi užtikrinimą.

  Diagnostiniame strategijos rengimo etape atlikta giluminė įgūdžių sistemos analizė ir pateiktos rekomendacijos jos stiprinimui. Pagrindinis užsibrėžtas šio etapo uždavinys buvo pasiekti giluminį ir vieningą šalies įgūdžių sistemos iššūkių prekybos strategijos kūrimo darbo vietos tarp suinteresuotų šalių, prieš imantis šiuos iššūkius spręsti. Todėl strategijos rengimo metu EBPO siekė: gilintis į šalies įgūdžių sistemą ir nustatyti, ar suinteresuotos šalys vienodai supranta ir atpažįsta tikrąsias įgūdžių sistemos problemas; fasilituoti diskusiją tarp suinteresuotų šalių, siekiant identifikuoti įgūdžių sistemos viešosios politikos trūkumus ir galimus sprendimo būdus; įgūdžių strategijos rengimo metu telkti suinteresuotas šalis ir didintų jų gebėjimą bendradarbiauti, stiprinant šalies įgūdžių sistemą ir jos valdymą. Šalies įgūdžių sistemos stiprinimas mažintų gyventojų iškritimo iš darbo rinkos ir socialinės atskirties rizikas, didintų Lietuvos ūkio konkurencingumą bei stiprintų šalies pozicijas, siekiant pritraukti aukštą pridėtinę vertę kuriančias investicijas. Įgūdžių sistemos tobulinimas yra aktualus ir dėl technologinės pažangos.

  NŽRVVG kviečia vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovus aktyviai dalyvauti, įgyvendinant vietos plėtros strategijoje numatytus prioritetus ir priemones ir teikti paraiškas paramai gauti vietos projektams. Didinant žvejybos verslo konkurencingumą svarbu sukurti verslui palankią aplinką, o taip pat žvejams bendradarbiauti su žuvininkystės sektoriaus atstovais ir vietos vadžia.

  prekybos opcionais apsidraudimas

  Pagal priemonę parama skiriama žuvininkystės veiklą vykdančioms įmonėms ir fiziniams asmenims reikalingos verslui palankios aplinkos kūrimui, bendros infrastruktūros kūrimui, bendrų darbo procesų organizavimui ir kt. Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektą ir sukurti ne mažiau kaip 2 darbo vietas.

  investuoti bitkoino howto

  Priemonė: Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas Siekiant gerinti žvejų ekonominės veiklos rezultatus bei didinti žuvininkystės produktų vartojimą būtinos verslinės žvejybos konkurencingumą didinančios ir rinką skatinančios priemonės.

  Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektą ir sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą. Priemonė: Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos Parama veiklos diversifikavimui verslinės žvejybos sektoriuje sudarys sąlygas žvejams susikurti papildomų pajamų šaltinį bei mažinti sezoninį užimtumo svyravimą.

  hoge cryptocurrency

  Pagal priemonę teikiama parama įvairiai papildomai veiklai, turizmo ir kitų paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žvejams. Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti prekybos strategijos kūrimo darbo vietos mažiau kaip 1 vietos projektą ir sukurti ne mažiau kaip 0,5 darbo vietos. Todėl, numatoma skatinti bendradarbiavimo iniciatyvas: plėtojantproduktus, praktikas, procesus ir technologijas žvejybos produktų apdirbimo, perdirbimo ir kituose vietos ekonomikos sektoriuose; organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais; plėtoti švietimo, socialines, laisvalaikio ir kitas paslaugas ir arba vykdyti jų rinkodarą; kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines ir vietos rinkas, kuriant tinkamas ir kokybiškas sąlygas žvejams žvejybai reikalingos įrangos laikymui, jų sugaunamo laimikio apdirbimui ir prekybai; organizuojant žuvininkystės sektoriaus dalyvių švietimą, susipažinimą su gerosios patirties pavyzdžiais.

  ada dog training

  Tai turėtų sustiprinti žvejybos sektoriaus dalyvių gebėjimus ir sudaryti jiems palankesnes sąlygas labiau prisitaikyti prie vartotojų poreikių, plėsti rinkas jų gaminamai produkcijai bei teikiamoms paslaugoms. Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektas ir sukurti ne mažiau kaip 1,5 darbo vietos.

  Jis taip pat padeda už personalo valdymą atsakingiems darbuotojams valdyti prižiūrimas sritis. Šios sritys apima įdarbinimą ir darbuotojų išlaikymą, išmokų administravimą, mokymą, našumo apžvalgas ir keitimų valdymą.

  Priemonė: Žvejybos uostai, iškrovimo vietos Žuvų laimikio infrastruktūros atnaujinimas svarbus veiksnys, turintis įtakos žvejybos verslo augimui ir darbo vietų kūrimui, sugauto laimikio kokybės užtikrinimui, taikant jo pirminį apdirbimą. Todėl numatoma remti investicijas į žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą. Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektas.

  laimėjusios algoritminės prekybos strategijos

  Priemonė sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis tiesiogiai jų nekuria. Priemonė: Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono savitumas, jo reprezentavimas teigiamai veikia jo konkurencingumą, formuoja jo patrauklumą.

  Gaunamas licencijos ženklas ir atidėjimas Pirkimo užsakymai Gaunamas licencijos ženklas ir atidėjimas Gaunamas kraunamas elementas ir atidėjimas Įsigijimo užsakymo eilutė ir atidėjimas Gaunamas įsigijimo užsakymo elementas ir atidėjimas Darbo strategijos nustatymui, kuri taikoma keliems to paties darbo užsakymo tipo darbo procesams, įtraukite atskirą eilutę kiekvienam darbo procesui tinklelyje.

  Siekiant ugdyti ŽRVVG teritorijos žvejų ir kitų prekybos strategijos kūrimo darbo vietos bendruomeniškumą, kurti krašto pridėtinę vertę ir ją pristatyti, numatoma remti tradicines ir inovatyvias veiklas teminės stovyklos, mugės ir pan.

  Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektus.