Alternatyvūs pasiūlymai

Prekybos alternatyviais pasiūlymais

Alternatyvūs pasiūlymai.

Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso toliau — CPK straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja prekybos alternatyviais pasiūlymais interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

rusijos prekybos sistemas loughborough universiteto tyrimų strategija

Apeliacinės instancijos teismas ex officio pagal pareigas patikrina, ar nėra Svetainės konversijų optimizavimo strategija straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį ribas.

Apeliacijos dalykas — Kauno apygardos teismo m.

Byla e2A/ - eTeismai

Dėl tiekėjo suinteresuotumo ginčyti pirkimo sąlygas Pirmosios instancijų teismas atmetė ieškovės ieškinį ne tik dėl to, jog nenustatė ieškovės ginčijamų Pirkimo sąlygų neteisėtumo, bet ir konstatavęs, kad ieškovei nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas kvestionuoti ginčo Pirkimo sąlygas.

Ieškovė apeliaciniame skunde nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada dėl jos suinteresuotumo. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintos prekybos alternatyviais pasiūlymais teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

Citatos 43 straipsnis. Alternatyvūs pasiūlymai 1. Perkančioji organizacija gali leisti arba reikalauti, kad tiekėjai pateiktų alternatyvius pasiūlymus.

Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami. Tačiau jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, kad pareikštas netinkamo ieškovo — asmens, kuris neįrodė, jog jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko.

Sąvokų paieška

CPK 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Suinteresuotumas prekybos alternatyviais pasiūlymais tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti.

chia coin cryptocurrency price investuoti bitkoinus saugu ar ne

Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, prekybos alternatyviais pasiūlymais būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas.

Tiekėjo teisinis suinteresuotumas — tai jo suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir finansinio atlygio už suteiktas paslaugas, pristatytas prekes ar atliktus darbus gavimu, tačiau nereiškia kitokios naudos ar kitokio pobūdžio suinteresuotumo pirkimo rezultatu.

Byla e/ - eTeismai

Atsižvelgiant į tai, teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus siejama su intereso sudaryti viešojo pirkimo sutartį gynimu, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties arba turtinės padėties atkūrimu, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiekėjų suinteresuotumą, kaip sąlygą inicijuoti perkančiosios organizacijos veiksmų peržiūros procedūrą, apibrėžia dviejų elementų visuma: ieškovo tinkamumas ginčyti perkančiosios prekybos alternatyviais pasiūlymais sprendimus veiksmusįskaitant sprendimą nustatyti atitinkamas pirkimo sąlygas, ir jo subjektinių teisių pažeidimas dėl galimai neteisėtų pirkimo sąlygų.

Tai — privalomos ir kartu taikomos teisinio suinteresuotumo sąlygos, kurios lemia tai, kad teismai nagrinėja šalių ginčą iš esmės tik tuo atveju nebent dėl viešojo intereso apsaugos tai darytų savo iniciatyvakai ieškinį laikydamasis įstatymuose nustatytos tvarkos pareiškia tinkamas ieškovas, įtikinamai ir patikimai įrodęs, jog būtent jo teisėtus interesus pažeidžia atitinkamos pirkimo sąlygos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Nors pirmosios instancijos teismas pagristai sprendė, kad ieškovė yra tinkamas subjektas kvestionuoti Pirkimo sąlygas, tačiau padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovei nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas ginčyti Pirkimo sąlygas subjektinių teisių pažeidimo aspektu.

Direktyva 2014/24/ES

Dalis ieškovės argumentų, t. Vien ekonominio racionalumo argumentai — perkeltos rizikos tiekėjams ir dėl to galimai pasiūlytos didelės kainos — negali pagrįsti viešojo pirkimo sąlygų neteisėtumo, jei iš principo tiekėjai pagal konkurso sąlygas gali teikti pasiūlymus ir veiksmingai konkuruoti tarpusavyje.

Tačiau be šių argumentų ieškovė taip pat nurodė, kad ginčijamos Pirkimo sąlygos, jos nuomone, nesudaro jai galimybių pateikti palyginamo pasiūlymo, be to, ieškovė ginčija Pirkimo sąlygas ir dėl jų neaiškumo, neproporcingumo.

Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytais argumentais ieškovė siekia pagrįsti, kad ginčijamos Pirkimo sąlygos užkerta kelią būtent jai pačiai dalyvauti Pirkime pateikiant tinkamą pasiūlymą ir tokiu būdu pažeidžia ieškovės teises ir ar teisėtus interesus bei galimybes sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

I dalis: Perkančioji organizacija

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškovei pripažįstamas teisinis suinteresuotumas ginčyti Pirkimo sąlygas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog ieškovė ieškinyje Pirkimo sąlygas ginčijo 5 aspektais: 1 dėl minimalaus išperkamų prekių kiekio nenustatymo; 2 dėl reikalavimų aliejaus butelio spalvai; 3 dėl didelio oleino rūgšties kiekio reikalavimo neapibrėžtumo; 4 dėl galimybės teikti alternatyvius pasiūlymus; 5 dėl tiekiamų prekių vartojimo termino.

didelio nepastovumo galimybių strategijos geriausios knygos prekybininkams

Pirmosios instancijos teismas visus ieškovės argumentus dėl nurodytų Pirkimo sąlygų atmetė kaip nepagrįstus. Nors ieškovė apeliaciniu skundu prekybos alternatyviais pasiūlymais panaikinti visą prekybos alternatyviais pasiūlymais instancijos teismo sprendimą, tačiau apeliaciniame skunde nebekelia ginčo dėl prekybos opcionais plg teikti alternatyvius pasiūlymus.

Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad ieškovė neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria konstatuota, kad Pirkimo sąlygomis nėra sudaryta galimybė teikti alternatyvius pasiūlymus.

mėlynųjų varpų prekybos sistema aukštos pergalės procentinės prekybos strategijos

Dėl nurodytos priežasties, apeliacinės instancijos teismas toliau pasisako tik dėl ieškovės apeliaciniame skunde nurodytų argumentų, susijusių su Pirkimo sąlygomis dėl minimalaus išperkamų prekių kiekio nenustatymo, dėl reikalavimų aliejaus butelio spalvai, dėl didelio oleino rūgšties kiekio reikalavimo neapibrėžtumo ir dėl reikalavimų prekių vartojimo terminui.

Dėl pirkimo dokumentuose nenustatyto minimalaus išperkamo prekių kiekio Pagal Pirkimo sąlygų 7. Pirkėjas neįsipareigoja užtikrinti visų preliminariosios sutarties 3 priede nurodytų prekių ar viso jų kiekio nupirkimo, preliminariosios sutarties 20 ir 26 punktuose nurodytų verčių europietiško stiliaus akcijų pasirinkimo sandoriai. Vykdant preliminariąją sutartį, jos 3 priede nurodyti preliminarūs prekių kiekiai ir apimtis gali kisti, neviršijant preliminariosios sutarties 20 punkte nurodytos pradinės preliminariosios sutarties vertės, kuri kiekvienai įstaigai bus nurodyta preliminariosios sutarties 2 priede ir yra įvardinta kaip pradinės pagrindinės sutarties vertė, ir atitinkamai įstaigos negali viršyti preliminariosios sutarties 2 priede nurodytos kiekvienai įstaigai numatytos sumos, skirtos įsigyti preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytas, bet su pirkimo prekybos alternatyviais pasiūlymais susijusias prekes.

geriausių variantų prekybininkai indijoje kaip danai prekiaujama kriptovaliuta

Pirkėjas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau preliminariosios sutarties 3 priede nurodytų prekių kiekių apimties ir neprivalo įsigyti preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytų prekių už maksimalią preliminariosios sutarties 26 punkte nurodytą sumą, atitinkamai įstaigos neprivalo įsigyti prekių už preliminariosios sutarties 2 priede nurodytą kiekvienai įstaigai numatytą maksimalią sumą, skirtą šioje sutartyje nenurodytoms, bet su pirkimo objektu susijusioms prekėms įsigyti.

Sudarant pagrindinę sutartį, perkamų prekių kiekiai bus nurodomi atsižvelgiant į įstaigos prekių poreikį per pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį.

Kas yra alternatyvūs pasiūlymai?

Ieškovės nuomone, tokia Pirkimo sąlyga reiškia, kad Pirkimo objektas yra visiškai neapibrėžtas, taigi neatitinkantis VPĮ 35 straipsnio 4 dalies reikalavimų, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, tikslios ir nedviprasmiškos. VPĮ įtvirtinta, kad prekybos alternatyviais pasiūlymais dokumentuose turi prekybos alternatyviais pasiūlymais nurodytas prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis apimtissu prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai VPĮ 35 straipsnio 2 dalies 8 punktas.

Jei tam tikri duomenys pirkimo sąlygų ir pasiūlymų rengimo metu perkančiajai organizacijai ir tiekėjams nepaaiškėja ir po pasiūlymų vertinimo, o jie svarbūs tiekėjams rengiant pasiūlymus pavyzdžiui, apsibrėžiant pirkimo objektą ar jo apimtį ir perkančiajai organizacijai, kai ši juos vertina, tokiu atveju perkančioji organizacija gali pažeisti skaidrumo principą, jei dėl iš anksto nežinomų bei pirkimo sąlygose neapibūdintų neapibrėžtų duomenų tiekėjai negalėjo tinkamai pateikti pasiūlymų, šių vertinimas tampa neobjektyvus, o sutarties vykdymas rizikingas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.